Herroepingsrecht voor consumenten

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te
herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u de overeenkomst
bent aangegaan. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige
verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst
te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier
voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven
volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden
voordat de herroepingstermijn is verstreken. Gevolgen van de herroeping Als u de overeenkomst
herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan onverwijld en in
ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de
overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als
waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft
ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden
gebracht. Dit recht vervalt indien de reparatie/afspraak reeds binnen de termijn van 14 dagen is
uitgevoerd.

Download hier het herroepingsformulier.

  Download herroepingsformulier

Ontvangt u het toch liever via de email? Dan kunt u via onze contactpagina uw gegevens invullen en sturen wij het vervolgens per email naar u.

Direct reparatie aanmelden van een computer, laptop, tablet of smartphone?